Dokumentliste

Periode: Skema1819
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:05 ‒ 08:50 GJ DAN G1 PA MAT G1 GJ DAN G1 GJ DAN G1 PA MAT G1
2: 08:50 ‒ 09:35 GJ DAN
GJ SKOV
PA MAT G1 GJ DAN G1 GJ DAN G1 PA MAT G1
3: 09:50 ‒ 10:35 GJ DAN
GJ SKOV
PA MAT G1 GJ DAN G1
RT G1
GJ DAN G1
RT G1
GJ ENG G1
4: 11:05 ‒ 11:50 GJ IDR
GJ SKOV
BW FAGV KRE
PA FAGV SL
AW FAGV KRE GJ MUDR GY GJ DAN G1
RT INKLU
5: 11:50 ‒ 12:35 GJ IDR
GJ SKOV
BW FAGV KRE
PA FAGV SL
AW FAGV KRE GJ MUDR GY GJ DAN G1